Rekrutacja na semestr letni roku akad. 2017/2018 została otwarta i prowadzona będzie do 1 marca lub wyczerpania miejsc

Rekrutacja prowadzona jest na następujące studia:
  • Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne przez Internet (w języku polskim i angielskim)
  • Informatyka - studia II stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne przez Internet
  • Podyplomowe
  • MBA

  • Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące studia:

    I stopnia
    Informatyka niestacjonarne internetowe I stopnia 8 semestrów
    Informatyka niestacjonarne internetowe po angielsku I stopnia 8 semestrów
    II stopnia
    Informatyka niestacjonarne internetowe II stopnia 4 semestry
    Informatyka II stopnia stacjonarne 3 semestry
    Informatyka II stopnia stacjonarne 3 semestry Data Science
    Informatyka stacjonarne po angielsku II stopnia 3 semestry
    Informatyka II stopnia stacjonarne 4 semestry
    Informatyka stacjonarne po angielsku II stopnia 4 semestry
    Podyplomowe
    MBA dla branży IT
    Bazy danych i ich aplikacje internetowe podyplomowe 2 semestry
    Bazy danych i ich aplikacje podyplomowe 2 semestry
    Big Data
    IT w biznesie podyplomowe 2 semestry
    Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych podyplomowe internetowe 2 semestry
    Technologie Internetu podyplomowe 2 semestry